PRIVACY

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, bij onze vereniging geregistreerd staat, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe lang we uw gegevens bewaren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Koninklijke Fanfare Vrijheid en Onafhankelijkheid Boutersem en Jeugdband Boutersem, gevestigd te Leuvensesteenweg, 377 / 2 , 3370 Boutersem, hierna KF. V&O en JBB genaamd.

Door gebruik te maken van deze website en/of je te registreren als lid bij KF. V&O en JBB geef je aan het privacy beleid te accepteren.

KF. V&O en JBB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 KF. V&O en JBB vraagt persoonsgegevens van u indien u:

- lid wordt van de KF. V&O EN JBB

- op de hoogte gehouden wenst te worden van de activiteiten van KF. V&O en JBB

1.2 KF. V&O en JBB verzamelt de volgende (persoons)gegevens van leden:

- naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer / GSM, geboortedatum, instrument(en), datum van toetreding, aanwezigheid bij de activiteiten.

1.3 KF. V&O en JBB gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

- het lidmaatschap uit te voeren;

- U aan te melden bij VLAMO in verband met persoonlijke ongevallenverzekering;

- contact met u op te nemen of te onderhouden;

- praktische organisatie van de activiteiten.

1.4 KF. V&O en JBB verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens van belangstellenden:

         - naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer / GSM

1.5 KF. V&O en JBB gebruikt deze gegevens van belangstellenden (mogelijk) om:

         - contact met u op te nemen of te onderhouden;

         - praktische organisatie van de activiteiten.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 KF. V&O en JBB neemt de bescherming van Uw gegevens serieus

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

2.2 U kunt contact opnemen met KF. V&O en JBB via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

- vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;

- meer informatie over de wijze waarop KF. V&O en JBB persoonsgegevens verwerkt;

- inzage in de persoonsgegevens die KF. V&O en JBB  met betrekking tot u verwerkt;

- wijziging of verwijdering van uw gegevens door KF. V&O en JBB;

- bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KF. V&O en JBB .

3. DERDEN

3.1 KF. V&O EN JBB  verkoopt of deelt uw gegevens niet

aan derden met uitzondering van de koepelvereniging VLAMO en tenzij KF. V&O EN JBB  daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

3.2 Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de koepelvereniging VLAMO

indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap bij KF. V&O EN JBB .

4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen

onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, wordt de Privacy Commissie hiervan op de hoogte gesteld.

5. MELDING AAN BETROKKENE

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld.

6. BEWAARTIJD PERSOOONSGEGEVENS

KF. V&O EN JBB  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de looptijd van uw lidmaatschap, plus één (1) jaar.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy verklaring regelmatig te bekijken.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 januari 2019.